Publikacje

Żeglarstwo i pedagogika.
Miłosz W. Romaniuk: Żeglarstwo morskie osób niepełnosprawnych
jako sposób ich aktywizacji, rehabilitacji i integracji
(3)

6. Wpływ morza na człowieka.  Człowiek przebywający na statku będącym w morzu zmienia się w trakcie żeglugi. Wpadając w rutynę systemu wachtowego, który reguluje czas na statku i dzieli go na czas pracy i czas odpoczynku, załoga przestaje myśleć w kategoriach lądowych. Przestają być ważne codzienne sprawy zabierające zwykle tyle czasu i energii. Na szczyt hierarchii … Czytaj dalej Żeglarstwo i pedagogika.
Miłosz W. Romaniuk: Żeglarstwo morskie osób niepełnosprawnych
jako sposób ich aktywizacji, rehabilitacji i integracji
(3)

Stulecie polskiej prasy morskiej.
Marek Słodownik: Bałtyk (1936)

Skromne pismo „Bałtyk” o zasięgu lokalnym, wydawane w Gdyni w 1936 roku, pozostało tytułem o najkrótszym rynkowym życiorysie w okresie XX-lecia międzywojennego. Pierwszy numer Bałtyku wydano 18 czerwca, a za tytułem stała nieliczna redakcja stworzona przez Bronisławę Librachową. Pismo nasze starać się będzie uzupełnić lukę istniejącą w prasie wybrzeża. Handel morski oraz żegluga to dwa działy, … Czytaj dalej Stulecie polskiej prasy morskiej.
Marek Słodownik: Bałtyk (1936)

Żeglarstwo i pedagogika.
Miłosz W. Romaniuk: Żeglarstwo morskie osób niepełnosprawnych
jako sposób ich aktywizacji, rehabilitacji i integracji
(2)

3. Motywacje niewidomych do popłynięcia na morze.  Osoba niewidoma chcąca płynąć na rejs musi jedynie podjąć decyzję. Dzięki coraz bardziej rozwijającej się ofercie prężnie działających fundacji możliwość pływania jest dana praktycznie każdemu. Przygoda z morzem zaczyna się właśnie w chwili podjęcia decyzji o wzięciu udziału w rejsie. Zaczyna się przeszukiwanie Internetu w celu znalezienia jak … Czytaj dalej Żeglarstwo i pedagogika.
Miłosz W. Romaniuk: Żeglarstwo morskie osób niepełnosprawnych
jako sposób ich aktywizacji, rehabilitacji i integracji
(2)

Krzysztof Grubecki:
Cztery lata temu

Na FB przypomniałem zdjęcie Pogorii w ciasnym starcie z Nadieżdą do trzeciego etapu regat na Morzu Czarnym z Soczi do Warny. Zrobił je Aleksandr Sieliezniew (Александр Селезнев) w niedzielę 25 września 2016 r., mniej więcej około południa, bo cumy oddaliśmy o 11:10. Fot. Aleksander Selezniev / Александр Селезнев Nadieżda, która na Morze Czarne przypłynęła z Władywostoku, została … Czytaj dalej Krzysztof Grubecki:
Cztery lata temu

Żeglarstwo i pedagogika.
Miłosz W. Romaniuk: Żeglarstwo morskie osób niepełnosprawnych
jako sposób ich aktywizacji, rehabilitacji i integracji
(1)

Z badań przeprowadzonych przez autora wśród osób niepełnosprawnych biorących udział w rejsach morskich wynika, że niepełno­sprawni uważają, że stanowią tę część społeczeństwa, która jest często pomijana, niezauważana lub traktowana przez pełnospraw­nych gorzej. Respondenci oceniają, że niechęć ludzi do poznawania osób niepełnosprawnych wynika najczęściej z obawy przed niewiedzą jak się zachować. Skutkiem tego jest powstawanie na … Czytaj dalej Żeglarstwo i pedagogika.
Miłosz W. Romaniuk: Żeglarstwo morskie osób niepełnosprawnych
jako sposób ich aktywizacji, rehabilitacji i integracji
(1)

Stulecie polskiej prasy morskiej.
Marek Słodownik: Uprawa morza (1938-1939)

„Uprawa morza. Kwartalnik Morskiego Kolegium Ekonomicznego w Gdyni” powstał na zamówienie środowiska naukowego Wybrzeża skoncentrowanego na zagadnieniach morskich. Nie miało ono swojego pisma, na łamach którego można było publikować wyniki prac i analizy związane z różnorodnymi zagadnieniami o wspólnym morskim mianowniku. Kiedy na Wybrzeżu powołano do życia Kolegium Ekonomistów Morskich, przemianowane następnie na Morskie Kolegium … Czytaj dalej Stulecie polskiej prasy morskiej.
Marek Słodownik: Uprawa morza (1938-1939)

Żeglarstwo i pedagogika.
Miłosz W. Romaniuk: Załoga jachtu morskiego jako przykład społeczeństwa obywatelskiego

„Zbiorowość ludzka przebywająca na jednym terytorium, posiadająca wspólną tożsamość oraz kulturę, a także sieć wzajemnych stosunków społecznych i funkcjonująca w zorganizowany sposób nosi miano społeczeństwa. Jego obywatelskość polega na aktywności i zdolności do samoorganizacji oraz wyznaczania i osiągania określonych celów bez impulsu władzy państwowej. Nie polega to jednak na rywalizacji społeczeństwa z organami władzy, lecz na wysokiej … Czytaj dalej Żeglarstwo i pedagogika.
Miłosz W. Romaniuk: Załoga jachtu morskiego jako przykład społeczeństwa obywatelskiego

Mariusz Orzeszko
(17 kwietnia 1957 – 11 września 2020)

W piątek, 11 września 2020, niespodziewanie – będąc w pełni sił – odszedł Mariusz Orzeszko. Miał zaledwie 63 lata. Wśród kolegów, w małym nowojorskim polonijnym świecie żeglarskim, Mariusz był znany i ceniony – za dorobek żeglarski, a także za wielkie oddanie rodzinie, ponad którą nie istniało dla niego nic innego. Zbudował – z rozpadającej się … Czytaj dalej Mariusz Orzeszko
(17 kwietnia 1957 – 11 września 2020)

Wojciech Wejer i Przejście Północno-Zachodnie

Wojciech Wejer mianowany został 13 września 2020 r. przez międzynarodową organizację żeglarską Ocean Cruising Club na funkcję Przedstawiciela OOC do spraw Przejścia Północno-Zachodniego (Northwest Passage) i podjął się pełnić związane z tym obowiązki przez pięcioletnią kadencję. Oficjalna nazwa tej funkcji to „OOC Port Officer”, ale w przypadku NWP jest ona czysto umowna, bowiem Przejście Północno-Zachodnie … Czytaj dalej Wojciech Wejer i Przejście Północno-Zachodnie

Stulecie polskiej prasy morskiej.
Marek Słodownik: Jantar (1937-1939)

„Jantar. Organ Instytutu Bałtyckiego. Przegląd kwartalny zagadnień naukowych pomorskich i bał­tyc­kich ze szczególnym uwzględnieniem historii, geografii i ekonomii regionu bałtyckiego.” Periodyk o charakterze naukowym, adresowany do wąskiej grupy czytelników, poruszający się w ob­sza­rze zagadnień zawartych w podtytule, a więc historycznych, geograficznych oraz ekonomicz­nych zawężonych do spraw regionalnych. Niezwykle ważne pismo dla środowiska nauko­wego Gdyni i Gdańska, skupiające … Czytaj dalej Stulecie polskiej prasy morskiej.
Marek Słodownik: Jantar (1937-1939)