Strona Żeglujmy Razem powstała z myślą o tematyce żeglarskiej. Ale że mieszczą się w tym: podróże, żegluga, regaty, wydarzenia, myśl techniczna, nowości, wiadomości i oczywiście opowieści o niezwyk­łych ludziach – staramy się pisać o wszystkim i wszystkich. Na tyle, ile wiemy lub możemy.

Stronę redagujemy my, czyli: Krzysztof Grubecki i Kazimierz Robak, a nasza znajomość zaczyna się od pierwszej Szkoły Pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego i jej rejsu Pogorią z Gdyni do Indii i z powro­tem, w roku szkolnym 1983/84.

Krzysztof – najpierw uczeń pierwszej SzPŻ Krzysztof Baranowskiego, a później kapitan Pogorii z ko­lej­nymi Szkołami Pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego na pokładzie. Również: pilot samolotowy, który od czasu do czasu kręci się po okolicy Harleyem.

Fot. Kazimierz Robak

Kazimierz – najpierw nauczyciel w Szkołach Pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego, później dyrektor SzPŻ KB w załogach obu kapitanów Krzysztofów. Do niedawna miał tyle zawodów, co lat, ale ostatnio proporcje się nieco zmieniły.

Fot. Maciej Ostrowski

KG i KR pracują. 500+ im nie przysługuje. W ogóle nic im nie przysługuje.

Strona Żeglujmy Razem powstała 18 listopada 2009 roku.