2019 – Rok Prasy Morskiej.
Marek Słodownik: Gazetka Morska (1937–1939)

„Gazetka Morska”[1] była jednym z dwóch zaledwie pism okresu międzywojennego wydawanych w formie ściennej, co umożliwiało publiczną prezentację pisma i zarazem znacząco zwiększało dotarcie do czytelników.[2] Był to arkusz papieru o wymiarach 100 x 70 cm zadrukowany jednostronnie i przeznaczony do publicznej ekspozycji. Numer 11 (16) Gazetki Morskiej z 16 lutego 1938 roku   Założeniem redakcji było stworzenie tytułu o charakterze agitacyjnym, który … Czytaj dalej 2019 – Rok Prasy Morskiej.
Marek Słodownik: Gazetka Morska (1937–1939)

2019 – Rok Prasy Morskiej.
Marek Słodownik: Młody Gryf (1931–1939)

Geneza tego tytułu była oczywista. W pierwszym wydaniu nowego pisma redakcja zwróciła się do czytelników: Od dawna daje się odczuwać brak takiego organu prasowego dla młodzieży, który docierając do szerokich rzesz tej młodzieży, przyno­sił­by zdrową wiado­mość, uczył, podnosił kultu­ralnie i realizo­wał współ­czesne ideały wycho­wawcze. Pomorze specjalnie odczuwa brak ta­kie­go cza­so­­pisma, gdyż pomorska młodzież ma do … Czytaj dalej 2019 – Rok Prasy Morskiej.
Marek Słodownik: Młody Gryf (1931–1939)

2019 – Rok Prasy Morskiej.
Marek Słodownik: Straż nad Wisłą (1920–1922)

Był to pierwszy w odrodzonej Polsce periodyk popularny poświęcony tematyce morskiej, choć problematyka tytułu wykraczała daleko poza ściśle pojmowane sprawy morza. Działo się tak za sprawą miejsca wydawania pisma w pierwszym okresie jego istnienia. Grudziądz i Toruń były ważnymi ośrodkami polskimi na odradzającym się Pomorzu, stąd też tematyka pomorska zdominowała łamy tego periodyku. Straż nad Wisłą była tytułem … Czytaj dalej 2019 – Rok Prasy Morskiej.
Marek Słodownik: Straż nad Wisłą (1920–1922)

2019 – Rok Prasy Morskiej.
Marek Słodownik: Polska Flota Narodowa (1931–1932)

Czasopismo było owocem niezwykle wygórowanych ambicji generała Mariusza Zaruskiego, sekretarza generalnego Komitetu Floty Narodowej.  Po konflikcie z redakcją pisma Flota Narodowa, będącego tytułem niezależnym od struktur Komitetu Floty Narodowej i przegranym przez Generała procesie sądowym, Komitet został bez swojego organu prasowego, co uważano za wysoce niedogodne z punktu widzenia realizacji celów statutowych, czyli pozyskiwania środków na … Czytaj dalej 2019 – Rok Prasy Morskiej.
Marek Słodownik: Polska Flota Narodowa (1931–1932)

2019 – Rok Prasy Morskiej.
Marek Słodownik: Flota Narodowa (1928–1939)

Geneza tego pisma jest oczywista. Powołanie do życia, uchwałą Sejmu RP z lutego 1927 roku, Komitetu Floty Narodowej mającego koordynować zbiórkę społeczną środków finansowych na rzecz zakupu okrętów dla Marynarki Wojennej, wywołało konieczność budowy struktur terenowych nowej organizacji.   Przewodniczącym Komitetu został marszałek Sejmu RP Ignacy Daszyński. Odezwa Ignacego Daszyńskiego pochodząca z pierwszego numeru pisma Flota Narodowa … Czytaj dalej 2019 – Rok Prasy Morskiej.
Marek Słodownik: Flota Narodowa (1928–1939)

2019 – Rok Prasy Morskiej 
Marek Słodownik: Żeglarz Polski (1922–1931)

„Żeglarz Polski” to tytuł, który przechodził bardzo wiele przeobrażeń: począwszy od zmiany cyklu wydawniczego, formatu, formuły wydawniczej aż po zmianę kategorii z pisma fachowego na popularne, by ponownie powrócić do problematyki fachowej. Zmienił się także tytuł, choć pismo utrzymywało charakterystyczny rys rozpoznawalny dla każdego. Podtytuł zmieniany był aż sześciokrotnie, co wskazuje na niestabilność sytuacji zewnętrznej i konieczność … Czytaj dalej 2019 – Rok Prasy Morskiej 
Marek Słodownik: Żeglarz Polski (1922–1931)

2019 – Rok Prasy Morskiej 
Marek Słodownik: Rok 2019 – Rokiem Prasy Morskiej

Redakcja portalu Wodna Polska.pl wystąpiła z inicjatywą ogłoszenia roku 2019 Rokiem Prasy Morskiej.   Sto lat temu, 2 maja 1919 roku, na rynku ukazał się pierwszy numer czasopisma Bandera Polska – pierwszego po odzyskaniu niepodległości pisma morskiego.         W listopadzie minie 95 lat od wydania pierwszego numeru czasopisma Morze.           85 lat … Czytaj dalej 2019 – Rok Prasy Morskiej 
Marek Słodownik: Rok 2019 – Rokiem Prasy Morskiej