2019 – Rok Prasy Morskiej 
Marek Słodownik: Żeglarz Polski (1922–1931)

„Żeglarz Polski” to tytuł, który przechodził bardzo wiele przeobrażeń: począwszy od zmiany cyklu wydawniczego, formatu, formuły wydawniczej aż po zmianę kategorii z pisma fachowego na popularne, by ponownie powrócić do problematyki fachowej. Zmienił się także tytuł, choć pismo utrzymywało charakterystyczny rys rozpoznawalny dla każdego. Podtytuł zmieniany był aż sześciokrotnie, co wskazuje na niestabilność sytuacji zewnętrznej i konieczność … Czytaj dalej 2019 – Rok Prasy Morskiej 
Marek Słodownik: Żeglarz Polski (1922–1931)

2019 – Rok Prasy Morskiej
Marek Słodownik: Wiatr od Morza (1932–1934)

„Wiatr od Morza – miesięcznik poświęcony sprawom morskim i zamorskim i sportom wodnym”. Skromne pismo harcerskie, którego pierwszy numer ukazał się w grudniu 1932 roku, wydawane było niewielkimi siłami finansowymi, co było widoczne zarówno w formie jak i w treści. Tytuł nawiązywał wprost do powieści Stefana Żeromskiego, którego twórczość w ówczesnym czasie była bardzo popularna … Czytaj dalej 2019 – Rok Prasy Morskiej
Marek Słodownik: Wiatr od Morza (1932–1934)

2019 – Rok Prasy Morskiej
Marek Słodownik: Główne kierunki polityki morskiej państwa w II Rzeczypospolitej

Pod pojęciem „polityka morska” należy rozumieć zespół zagadnień związanych z funkcjonowaniem państwa jako kraju morskiego, związanego z morzem silnymi więzami historycznymi, gospodarczymi i kulturowymi. W odradzającej się po latach zaborów Polsce trudno było mówić o więzach kultu­ro­wych czy historycznych, ale morze wciąż istniało w świadomości zarówno przedstawicieli władz jak i zwykłych ludzi jako niezwykle ważna kwestia, wręcz fundament kształtowania niepod­leg­łego bytu narodu. … Czytaj dalej 2019 – Rok Prasy Morskiej
Marek Słodownik: Główne kierunki polityki morskiej państwa w II Rzeczypospolitej

2019 – Rok Prasy Morskiej
Marek Słodownik: Bandera Polska (1919–1921)

Kiedy pierwszy numer pisma ukazywał się na rynku, trwała jeszcze wojna polsko-bolszewicka i nie­jasny był jej rezultat, co świadczy o daleko­wzrocz­ności założy­cieli tytułu i ich chęci budowania nowe­go państwa. Okładka pierwszego numeru pisma Bandera Polska z dnia 4 maja 1919 r.   Pierwszy w odrodzonej Polsce tytuł poświęcony sprawom morskim. Premierowy numer dato­wany jest na maj 1919 roku, a więc wydano go … Czytaj dalej 2019 – Rok Prasy Morskiej
Marek Słodownik: Bandera Polska (1919–1921)

2019 – Rok Prasy Morskiej 
Marek Słodownik: Rok 2019 – Rokiem Prasy Morskiej

Redakcja portalu Wodna Polska.pl wystąpiła z inicjatywą ogłoszenia roku 2019 Rokiem Prasy Morskiej.   Sto lat temu, 2 maja 1919 roku, na rynku ukazał się pierwszy numer czasopisma Bandera Polska – pierwszego po odzyskaniu niepodległości pisma morskiego.         W listopadzie minie 95 lat od wydania pierwszego numeru czasopisma Morze.           85 lat … Czytaj dalej 2019 – Rok Prasy Morskiej 
Marek Słodownik: Rok 2019 – Rokiem Prasy Morskiej