2019 – Rok Prasy Morskiej.
Marek Słodownik: Żegluga – The Navigation (1934–1939)

Tytuł założony przez redaktora Radosława Krajewskiego, który poprzednio prowadził „Morze” i „Falę”. Chociaż redakcja mieściła się w Warszawie, „Żegluga – The Navigation” żyła sprawami morskimi przez cały, 13-letni, okres działania na chimerycznym rynku prasowym. Przed wojną tylko dwa tytuły – „Morze” i „Sport Wodny” – ukazywały się dłużej. Po likwidacji sopockiej redakcji Fali Radosław Krajewski, … Czytaj dalej 2019 – Rok Prasy Morskiej.
Marek Słodownik: Żegluga – The Navigation (1934–1939)

2019 – Rok Prasy Morskiej.
Marek Słodownik: Dziecko Pomorza (1930–1933)

Zapomniany dziś tytuł Dziecko Pomorza, który w późniejszym czasie został zmieniony na Od Naszego Morza odegrał ważną rolę w popularyzacji kwestii morskich odradzającej się Polski. Kiedy powstawał, był czasopismem adresowanym do młodego czytelnika Pomorza, ale po przeobrażeniach stał się ważnym tytułem na rynku prasy morskiej.   „Cała Polska frontem do morza” – takie hasło rzucił … Czytaj dalej 2019 – Rok Prasy Morskiej.
Marek Słodownik: Dziecko Pomorza (1930–1933)

2019 – Rok Prasy Morskiej  
Marek Słodownik: Żeglarz (1934–1939)

Początek roku 1934 obfitował w debiuty prasowe czasopism poświęconych morzu, wychowaniu morskie mu i sportom wodnym. Po lutowej premierze Polski na Morzu, 10 kwietnia 1934 na rynku ukazał się pierwszy numer magazynu Żeglarz – Oficjalny Organ Kierownictwa Harcerskich Drużyn Żeglarskich adresowanego do harcerzy. Winieta pierwszego numeru Żeglarza z 10 kwietnia 1934   Był to początkowo … Czytaj dalej 2019 – Rok Prasy Morskiej  
Marek Słodownik: Żeglarz (1934–1939)

2019 – Rok Prasy Morskiej
Marek Słodownik: Wiatr od Morza (1932–1934)

„Wiatr od Morza – miesięcznik poświęcony sprawom morskim i zamorskim i sportom wodnym”. Skromne pismo harcerskie, którego pierwszy numer ukazał się w grudniu 1932 roku, wydawane było niewielkimi siłami finansowymi, co było widoczne zarówno w formie jak i w treści. Tytuł nawiązywał wprost do powieści Stefana Żeromskiego, którego twórczość w ówczesnym czasie była bardzo popularna … Czytaj dalej 2019 – Rok Prasy Morskiej
Marek Słodownik: Wiatr od Morza (1932–1934)

2019 – Rok Prasy Morskiej
Marek Słodownik: Główne kierunki polityki morskiej państwa w II Rzeczypospolitej

Pod pojęciem „polityka morska” należy rozumieć zespół zagadnień związanych z funkcjonowaniem państwa jako kraju morskiego, związanego z morzem silnymi więzami historycznymi, gospodarczymi i kulturowymi. W odradzającej się po latach zaborów Polsce trudno było mówić o więzach kultu­ro­wych czy historycznych, ale morze wciąż istniało w świadomości zarówno przedstawicieli władz jak i zwykłych ludzi jako niezwykle ważna kwestia, wręcz fundament kształtowania niepod­leg­łego bytu narodu. … Czytaj dalej 2019 – Rok Prasy Morskiej
Marek Słodownik: Główne kierunki polityki morskiej państwa w II Rzeczypospolitej

2019 – Rok Prasy Morskiej
Marek Słodownik: Bandera Polska (1919–1921)

Kiedy pierwszy numer pisma ukazywał się na rynku, trwała jeszcze wojna polsko-bolszewicka i nie­jasny był jej rezultat, co świadczy o daleko­wzrocz­ności założy­cieli tytułu i ich chęci budowania nowe­go państwa. Okładka pierwszego numeru pisma Bandera Polska z dnia 4 maja 1919 r.   Pierwszy w odrodzonej Polsce tytuł poświęcony sprawom morskim. Premierowy numer dato­wany jest na maj 1919 roku, a więc wydano go … Czytaj dalej 2019 – Rok Prasy Morskiej
Marek Słodownik: Bandera Polska (1919–1921)