Stanisław Raczyński. Kraków, Moskwa i Meksyk.

Pojawiła się książka. Taka: „Interacting Complexities of Herds and Social Organizations” https://www.springer.com/gp/book/9789811393365 Raczynski, Stanislaw. Interacting Complexities of Herds and Social Organizations: Agent Based Modeling. [Seria: Evolutionary Economics and Social Complexity Science (Book 19)] Singapore : Springer, 2020. Nota od wydawcy zaczyna się zdaniem: This book presents examples of and the latest simulation studies on artificial … Czytaj dalej Stanisław Raczyński. Kraków, Moskwa i Meksyk.

2019 – Rok Prasy Morskiej.
Marek Słodownik: Szkwał (1933–1939)

W grudniu 1933 roku na rynku prasowym ukazał się „Szkwał – Magazyn Morski”, miesięcznik dzia­ła­ją­cy w środowisku akademickim, którego ważnym celem było propagowanie aktywnego wy­po­czynku na wodzie i konieczność podejmowania współzawodnictwa na różnych polach zwią­za­nych z wodą. Okładka i strona redakcyjna Szkwału z grudnia 1933 roku   Wydanie grudniowe nosiło numer drugi, co było nawiązaniem wprost do jednodniówki wydanej … Czytaj dalej 2019 – Rok Prasy Morskiej.
Marek Słodownik: Szkwał (1933–1939)

2019 – Rok Prasy Morskiej.
Marek Słodownik: Gazetka Morska (1937–1939)

„Gazetka Morska”[1] była jednym z dwóch zaledwie pism okresu międzywojennego wydawanych w formie ściennej, co umożliwiało publiczną prezentację pisma i zarazem znacząco zwiększało dotarcie do czytelników.[2] Był to arkusz papieru o wymiarach 100 x 70 cm zadrukowany jednostronnie i przeznaczony do publicznej ekspozycji. Numer 11 (16) Gazetki Morskiej z 16 lutego 1938 roku   Założeniem redakcji było stworzenie tytułu o charakterze agitacyjnym, który … Czytaj dalej 2019 – Rok Prasy Morskiej.
Marek Słodownik: Gazetka Morska (1937–1939)

2019 – Rok Prasy Morskiej.
Marek Słodownik: Młody Gryf (1931–1939)

Geneza tego tytułu była oczywista. W pierwszym wydaniu nowego pisma redakcja zwróciła się do czytelników: Od dawna daje się odczuwać brak takiego organu prasowego dla młodzieży, który docierając do szerokich rzesz tej młodzieży, przyno­sił­by zdrową wiado­mość, uczył, podnosił kultu­ralnie i realizo­wał współ­czesne ideały wycho­wawcze. Pomorze specjalnie odczuwa brak ta­kie­go cza­so­­pisma, gdyż pomorska młodzież ma do … Czytaj dalej 2019 – Rok Prasy Morskiej.
Marek Słodownik: Młody Gryf (1931–1939)

2019 – Rok Prasy Morskiej.
Marek Słodownik: Straż nad Wisłą (1920–1922)

Był to pierwszy w odrodzonej Polsce periodyk popularny poświęcony tematyce morskiej, choć problematyka tytułu wykraczała daleko poza ściśle pojmowane sprawy morza. Działo się tak za sprawą miejsca wydawania pisma w pierwszym okresie jego istnienia. Grudziądz i Toruń były ważnymi ośrodkami polskimi na odradzającym się Pomorzu, stąd też tematyka pomorska zdominowała łamy tego periodyku. Straż nad Wisłą była tytułem … Czytaj dalej 2019 – Rok Prasy Morskiej.
Marek Słodownik: Straż nad Wisłą (1920–1922)

2019 – Rok Prasy Morskiej.
Marek Słodownik: Polska Flota Narodowa (1931–1932)

Czasopismo było owocem niezwykle wygórowanych ambicji generała Mariusza Zaruskiego, sekretarza generalnego Komitetu Floty Narodowej.  Po konflikcie z redakcją pisma Flota Narodowa, będącego tytułem niezależnym od struktur Komitetu Floty Narodowej i przegranym przez Generała procesie sądowym, Komitet został bez swojego organu prasowego, co uważano za wysoce niedogodne z punktu widzenia realizacji celów statutowych, czyli pozyskiwania środków na … Czytaj dalej 2019 – Rok Prasy Morskiej.
Marek Słodownik: Polska Flota Narodowa (1931–1932)

2019 – Rok Prasy Morskiej.
Marek Słodownik: Flota Narodowa (1928–1939)

Geneza tego pisma jest oczywista. Powołanie do życia, uchwałą Sejmu RP z lutego 1927 roku, Komitetu Floty Narodowej mającego koordynować zbiórkę społeczną środków finansowych na rzecz zakupu okrętów dla Marynarki Wojennej, wywołało konieczność budowy struktur terenowych nowej organizacji.   Przewodniczącym Komitetu został marszałek Sejmu RP Ignacy Daszyński. Odezwa Ignacego Daszyńskiego pochodząca z pierwszego numeru pisma Flota Narodowa … Czytaj dalej 2019 – Rok Prasy Morskiej.
Marek Słodownik: Flota Narodowa (1928–1939)

2019 – Rok Prasy Morskiej.
Marek Słodownik: Żegluga – The Navigation (1934–1939)

Tytuł założony przez redaktora Radosława Krajewskiego, który poprzednio prowadził „Morze” i „Falę”. Chociaż redakcja mieściła się w Warszawie, „Żegluga – The Navigation” żyła sprawami morskimi przez cały, 13-letni, okres działania na chimerycznym rynku prasowym. Przed wojną tylko dwa tytuły – „Morze” i „Sport Wodny” – ukazywały się dłużej. Po likwidacji sopockiej redakcji Fali Radosław Krajewski, … Czytaj dalej 2019 – Rok Prasy Morskiej.
Marek Słodownik: Żegluga – The Navigation (1934–1939)

2019 – Rok Prasy Morskiej.
Marek Słodownik: Dziecko Pomorza (1930–1933)

Zapomniany dziś tytuł Dziecko Pomorza, który w późniejszym czasie został zmieniony na Od Naszego Morza odegrał ważną rolę w popularyzacji kwestii morskich odradzającej się Polski. Kiedy powstawał, był czasopismem adresowanym do młodego czytelnika Pomorza, ale po przeobrażeniach stał się ważnym tytułem na rynku prasy morskiej.   „Cała Polska frontem do morza” – takie hasło rzucił … Czytaj dalej 2019 – Rok Prasy Morskiej.
Marek Słodownik: Dziecko Pomorza (1930–1933)

2019 – Rok Prasy Morskiej  
Marek Słodownik: Żeglarz (1934–1939)

Początek roku 1934 obfitował w debiuty prasowe czasopism poświęconych morzu, wychowaniu morskie mu i sportom wodnym. Po lutowej premierze Polski na Morzu, 10 kwietnia 1934 na rynku ukazał się pierwszy numer magazynu Żeglarz – Oficjalny Organ Kierownictwa Harcerskich Drużyn Żeglarskich adresowanego do harcerzy. Winieta pierwszego numeru Żeglarza z 10 kwietnia 1934   Był to początkowo … Czytaj dalej 2019 – Rok Prasy Morskiej  
Marek Słodownik: Żeglarz (1934–1939)