Redakcja portalu Wodna Polska.pl wystąpiła z inicjatywą ogłoszenia roku 2019 Rokiem Prasy Morskiej.

 

Sto lat temu, 2 maja 1919 roku, na rynku ukazał się pierwszy numer czasopisma Bandera Polska – pierwszego po odzyskaniu niepodległości pisma morskiego.

 

 

 

 

W listopadzie minie 95 lat od wydania pierwszego numeru czasopisma Morze.

 

 

 

 

 

85 lat temu, 10 kwietnia 1934, swą misję prasową rozpoczął miesięcznik Żeglarz – pierwsze ogólnopolskie czasopismo żeglarskie.

 

 

 

 

W okresie XX-lecia międzywojennego na rynku prasowym ukazało się prawie 50 tytułów fachowych i popularnych, w tym wiele żeglarskich.

Oczywiście wiele z nich miało charakter efemeryczny i ich żywot kończył się po wydaniu kilku numerów, ale kilka z nich odcisnęło znaczące piętno na kolejnych pokoleniach Polaków. Magazyn Morze, choć z pewnością najbardziej znany, nie jest tutaj wyjątkiem. W tym katalogu należy z pewnością umieścić Sport Wodny istniejący 15 lat, Żeglarza Polskiego wydawanego przez Józefa Klejnot-Turskiego czy Flotę Narodową Radosława Krajewskiego. Wydawcami były instytucje, stowarzyszenia i osoby prywatne, a żywot tytułów był bardzo zróżnicowany, tak pod względem liczby wydanych numerów jak i zmian właścicielskich.

Sto lat to czas pozwalający na określenie właściwej perspektywy, na rzetelne opisanie fenomenu, jakim był prasa morska w kraju o skrawku wybrzeża morskiego i wielkich aspiracjach morskich narodu budującego na nowo swoją tożsamość. Aby przypomnieć ten entuzjazm wyrażający się powołaniem do życia tak wielu tytułów, redakcja portalu Wodna Polska.pl wystąpiła z propozycją uczczenia 100-lecia polskiej prasy morskiej i przygotowania cyklu artykułów poświęconych archiwalnym czasopismom. Redakcja ta wyszła także z inicjatywą ogłoszenia roku 2019 Rokiem Prasy Morskiej.

Założeniem akcji jest jej niekomercyjny charakter, redakcja przygotuje materiały, które zostaną rozesłane do portali zgłaszających akces do tego przedsięwzięcia. Będą to materiały o charakterze popularyzatorskim, których zadaniem jest przybliżenie wydawanych przed wojną tytułów i próba ich charakterystyki.

Mówi pomysłodawca akcji, red. Marek Słodownik:

Wiele tytułów dziś zostało już zapomnianych, a zupełnie niesłusznie. Te interesujące, często wiele wnoszące do wiedzy na temat przedwojennego żeglarstwa czasopisma i z pewnością zasługują na przypomnienie. Zaskakujące jest, jak wiele inicjatyw dziś niezwykle popularnych w środowisku żeglarskim miało swoje pierwowzory w tamtym okresie.

 

Osobnym problemem jest pokazanie kontekstu, w jakim prasa morska powstawała i konieczność szerszego sportretowania najważniejszych zagadnień związanych z problematyką morską. Proponowane do uwypuklenia zagadnienia to: kadry dla gospodarki morskiej, model szkolenia oficerów floty handlowej i wojennej, porty morskie, tworzenie floty handlowej i wojennej, morskie wychowanie młodzieży oraz żeglarstwo.

 

Poza publikowaniem materiałów w Internecie planowane jest również zorganizowanie seminarium poświęconego prasie morskiej i żeglarskiej podczas dorocznych targów Boatshow w Łodzi, na którym zostanie pokazanych kilka prezentacji tematycznych.

 

Współorganizatorami przedsięwzięcia są: Komisja Kultury, Historii i Odznaczeń PZŻ, a także portale polskie i zagraniczne, co cieszy szczególnie, ponieważ zapewni szeroki zasięg akcji otwartej także dla innych podmiotów prasowych i internetowych – kolejne portale mogą wziąć w niej udział po zgłoszeniu się do organizatorów.

 

► Wodna Polska.pl

► Żeglarski.info

► Tawerna Skipperów

► Sailbook.pl

► Zeszyty Żeglarskie

► Żeglujmy Razem

► Periplus.pl

► Polskie Szlaki Wodne

► Marynistyka

► Portal Żeglarski

► Dobre Wiatry

► Mesa Kaprów Polskich

 

 


► Żeglujmy Razem – powrót na Stronę Główną