Wojciech Wejer mianowany przedstawicielem OOC do spraw Przejścia Północno-Zachodniego (Northwest Passage). Nominacji dokonała międzynarodowa organizacja żeglarska Ocean Cruising Club 13 września 2020 r.
Wojciech Wejer podjął się pełnienia związanych z nominacją obowiązków przez pięcioletnią kadencję.

Oficjalna nazwa tej funkcji to „OOC Port Officer”, ale w przypadku NWP jest ona czysto umowna, bowiem Przejście Północno-Zachodnie to szlak, który ciągnie się wzdłuż całego północnego wybrzeża kontynentu amerykańskiego, od Cieśniny Beringa do północnego Atlantyku (Zatoka Baffina lub Morze Labradorskie), gdzie portu – w potocznym rozumieniu – nie ma żadnego.

Źródło: Wikipedia

 

Tradycyjnie „OOC Port Officer” pomaga żeglarzom w rozwiązywaniu formalności i spraw portowych, takich jak cumowanie, zaopatrzenie, naprawy, informacje lokalne. We flocie handlowej sprawami tymi zajmują się zawodowo agenci portowi. Żeglarzom w tym zakresie pomagają społecznie lokalni ochotnicy zrzeszeni w OOC.

Wojciech Wejer:

Żeglując, dobrze jest mieć gdzieś tam na świecie kogoś, na kim można polegać, kto przyjdzie z pomocą w jakimś tam porcie lub miejscu i ułatwi rozwiązanie wielu problemów. I to jest właśnie „Port Officer” z międzynarodowego wirtualnego klubu żeglarskiego.
Klubów tych jest, jak na razie, drobna liczba, ale są bardzo duże – po ok. 3000 członków. Jeden z najstarszych to brytyjski Cruising Association, który istnieje od 1908 roku i ma blisko 6500 członków na całym świecie.  Niemcy mają swój Trans-Ocean. Idea wirtualnych klubów powinna też trafić do Polski, bo nie ma od nich nic lepszego, nawet gdy się ma kontakty na całym świecie.

 

Wojciech Victor Wejer, szczeciński żeglarz (w latach 1958-1967 członek Jacht Klubu AZS Szczecin) mieszkający od wielu lat w Kanadzie, znany jako Wojtek Wejer, gromadzi informacje na temat Przejścia Północno-Zachodniego i dostarcza je wszystkim żeglarzom, którzy proszą go o pomoc.

Dotyczy to bezpiecznej nawigacji w Arktyce, przekazywania aktualnej informacji żeglugowej na temat pogody, zalodzenia i wyboru trasy w NWP. Informuje, gdzie można otrzymać serwis, który jest akurat potrzebny, lub pomoc, która często jest wymagana na tej trudnej trasie. Dodatkowo przyjemność żeglugi uzupełniają informacje dotyczące miejsc i rejonów przez które płynie jacht. Wojtek ostrzega też marzycieli i lekkomyślnych żeglarzy przed podjęciem niebezpiecznych decyzji.

Wojtek Wejer, pracujący na polach naftowych dalekiej północy, jest autorem uzupełnianej co roku locji Yachtsmen Routing Guide to Northwest Passage for safe/unsafe anchorage/shelter, a przez to współautorem książki Arctic and Northern Waters (RCCPF, 2014).

 

Informacje na temat NWP Wojciech Wejer zbiera od lat od wszystkich załóg, z którymi jest w kontakcie; wiele miejsc w locji opisanych zostało także podczas rejsu jachtu Vagabond’eux (1985-1988), którym płynęli Wojciech Jacobson (kapitan) i Ludomir Mączka. Dane od kapitanów jachtów, w tym od kpt. Jacobsona (W. J.), są sygnowane inicjałami żeglarzy.

1986, wyprawa Vagabond’eux: Muskox Bay
fot. Wojciech Jacobson

 

W roku 2016 Wojtek Wejer został wyróżniony przez Ocean Cruising Club „Nagrodą za Zasługi roku 2016” za wybitne dokonania w społeczności żeglarskiej.

 

2004, Toronto: Ludomir Mączka i Wojciech Wejer

 

W styczniu 2017 Wojtek Wejer otrzymał srebrny medal „Franklin’s Lost Expedition” ufundowany prywatnie w Royal Canadian Yacht Club. Jest to srebrna (99,9%) moneta o nominale $20 i wartości $100, ważąca 1 uncję (28,3 g), wybita w Kanadyjskiej Mennicy.

 

Tegoroczna nominacja jest kolejnym zaszczytnym usankcjonowaniem wieloletniej ochotniczej działalności Wojtka  Wejera.

Gratulujemy serdecznie!

Kazimierz Robak / Żeglujmy Razem
16 września 2020

PS. Wiadomość o nominacji i związane z tym szczegóły otrzymaliśmy od Wojciecha Jacobsona i Wojciecha Wejera. Dziękujemy!


► Żeglujmy Razem – powrót na Stronę Główną