Krzysztof Grubecki:
Cztery lata temu

Na FB przypomniałem zdjęcie Pogorii w ciasnym starcie z Nadieżdą do trzeciego etapu regat na Morzu Czarnym z Soczi do Warny. Zrobił je Aleksandr Sieliezniew (Александр Селезнев) w niedzielę 25 września 2016 r., mniej więcej około południa, bo cumy oddaliśmy o 11:10. Fot. Aleksander Selezniev / Александр Селезнев Nadieżda, która na Morze Czarne przypłynęła z Władywostoku, została … Czytaj dalej Krzysztof Grubecki:
Cztery lata temu

Żeglarstwo i pedagogika.
Miłosz W. Romaniuk: Żeglarstwo morskie osób niepełnosprawnych
jako sposób ich aktywizacji, rehabilitacji i integracji
(1)

Z badań przeprowadzonych przez autora wśród osób niepełnosprawnych biorących udział w rejsach morskich wynika, że niepełno­sprawni uważają, że stanowią tę część społeczeństwa, która jest często pomijana, niezauważana lub traktowana przez pełnospraw­nych gorzej. Respondenci oceniają, że niechęć ludzi do poznawania osób niepełnosprawnych wynika najczęściej z obawy przed niewiedzą jak się zachować. Skutkiem tego jest powstawanie na … Czytaj dalej Żeglarstwo i pedagogika.
Miłosz W. Romaniuk: Żeglarstwo morskie osób niepełnosprawnych
jako sposób ich aktywizacji, rehabilitacji i integracji
(1)

Stulecie polskiej prasy morskiej.
Marek Słodownik: Uprawa morza (1938-1939)

„Uprawa morza. Kwartalnik Morskiego Kolegium Ekonomicznego w Gdyni” powstał na zamówienie środowiska naukowego Wybrzeża skoncentrowanego na zagadnieniach morskich. Nie miało ono swojego pisma, na łamach którego można było publikować wyniki prac i analizy związane z różnorodnymi zagadnieniami o wspólnym morskim mianowniku. Kiedy na Wybrzeżu powołano do życia Kolegium Ekonomistów Morskich, przemianowane następnie na Morskie Kolegium … Czytaj dalej Stulecie polskiej prasy morskiej.
Marek Słodownik: Uprawa morza (1938-1939)

Żeglarstwo i pedagogika.
Miłosz W. Romaniuk: Załoga jachtu morskiego jako przykład społeczeństwa obywatelskiego

„Zbiorowość ludzka przebywająca na jednym terytorium, posiadająca wspólną tożsamość oraz kulturę, a także sieć wzajemnych stosunków społecznych i funkcjonująca w zorganizowany sposób nosi miano społeczeństwa. Jego obywatelskość polega na aktywności i zdolności do samoorganizacji oraz wyznaczania i osiągania określonych celów bez impulsu władzy państwowej. Nie polega to jednak na rywalizacji społeczeństwa z organami władzy, lecz na wysokiej … Czytaj dalej Żeglarstwo i pedagogika.
Miłosz W. Romaniuk: Załoga jachtu morskiego jako przykład społeczeństwa obywatelskiego

Mariusz Orzeszko
(17 kwietnia 1957 – 11 września 2020)

W piątek, 11 września 2020, niespodziewanie – będąc w pełni sił – odszedł Mariusz Orzeszko. Miał zaledwie 63 lata. Wśród kolegów, w małym nowojorskim polonijnym świecie żeglarskim, Mariusz był znany i ceniony – za dorobek żeglarski, a także za wielkie oddanie rodzinie, ponad którą nie istniało dla niego nic innego. Zbudował – z rozpadającej się … Czytaj dalej Mariusz Orzeszko
(17 kwietnia 1957 – 11 września 2020)

Wojciech Wejer i Przejście Północno-Zachodnie

Wojciech Wejer mianowany przedstawicielem OOC do spraw Przejścia Północno-Zachodniego (Northwest Passage). Nominacji dokonała międzynarodowa organizacja żeglarska Ocean Cruising Club 13 września 2020 r. Wojciech Wejer podjął się pełnienia związanych z nominacją obowiązków przez pięcioletnią kadencję. Oficjalna nazwa tej funkcji to „OOC Port Officer”, ale w przypadku NWP jest ona czysto umowna, bowiem Przejście Północno-Zachodnie to … Czytaj dalej Wojciech Wejer i Przejście Północno-Zachodnie

Stulecie polskiej prasy morskiej.
Marek Słodownik: Jantar (1937-1939)

„Jantar. Organ Instytutu Bałtyckiego. Przegląd kwartalny zagadnień naukowych pomorskich i bał­tyc­kich ze szczególnym uwzględnieniem historii, geografii i ekonomii regionu bałtyckiego.” Periodyk o charakterze naukowym, adresowany do wąskiej grupy czytelników, poruszający się w ob­sza­rze zagadnień zawartych w podtytule, a więc historycznych, geograficznych oraz ekonomicz­nych zawężonych do spraw regionalnych. Niezwykle ważne pismo dla środowiska nauko­wego Gdyni i Gdańska, skupiające … Czytaj dalej Stulecie polskiej prasy morskiej.
Marek Słodownik: Jantar (1937-1939)

Wojciech Jacobson (ze Szczecina):
Maria i Olander podczas Szczecińskich Dni Morza 2020

Szczecin, 30 sierpnia 2020, 19:28, niedziela. Ahoj, Przesyłam zdjęcia MARII zrobione w czasie Dni Morza (sobota-niedziela, 29-30.8.2020). MARIA stała blisko Wałów Chrobrego, przy Nabrzeżu Wieleckim. Zdjęcia robiła nasza koleżanka, a Ewa ściągnęła obrazki z Facebooka. MARIA podobno pływała dzisiaj z telewizją TVN, a z OLANDERA nadawano prognozę pogody. Pozdrawiam pięknie, Wojtek J.   PS/(żr) Maria … Czytaj dalej Wojciech Jacobson (ze Szczecina):
Maria i Olander podczas Szczecińskich Dni Morza 2020

Stulecie polskiej prasy morskiej.
Marek Słodownik: Flota Polska – organ Towarzystwa Polsko Amerykańskiej Żeglugi Morskiej (1919)

Już w listopadzie 1919 roku ukazało się pismo popularne „Flota Polska” – związane z morzem, adresowane do szerokiego kręgu czytelników. Jego specyfiką było wydawanie go nie w Polsce, a w Stanach Zjednoczonych, w warunkach wolności politycznej, dojrzałej demokracji oraz swobody gospodarczej. Wydawano je w Nowym Jorku. W roli wydawcy wystąpiło Towarzystwo Polsko Amerykańskie Żeglugi Morskiej. Siedzibą redakcji … Czytaj dalej Stulecie polskiej prasy morskiej.
Marek Słodownik: Flota Polska – organ Towarzystwa Polsko Amerykańskiej Żeglugi Morskiej (1919)

Stulecie polskiej prasy morskiej.
Marek Słodownik: Przegląd Morski – Miesięcznik Marynarki Wojennej (1928-1939)

Jeden z nielicznych periodyków morskich, który w czasie wydawania przez 12 lat nie zmienił swego tytułu ani podtytułów, mimo, że zmieniali się nie tylko redaktorzy, ale nawet wydawcy. Pismo było ważne z punktu widzenia spraw Marynarki Wojennej, ale przez ograniczony zasięg odegrało znaczącą rolę tylko w swoim środowisku. Wzorem były podobne periodyki ukazujące się w … Czytaj dalej Stulecie polskiej prasy morskiej.
Marek Słodownik: Przegląd Morski – Miesięcznik Marynarki Wojennej (1928-1939)