2019 – Rok Prasy Morskiej.
Marek Słodownik: Szkwał (1933–1939)

W grudniu 1933 roku na rynku prasowym ukazał się „Szkwał – Magazyn Morski”, miesięcznik dzia­ła­ją­cy w środowisku akademickim, którego ważnym celem było propagowanie aktywnego wy­po­czynku na wodzie i konieczność podejmowania współzawodnictwa na różnych polach zwią­za­nych z wodą. Okładka i strona redakcyjna Szkwału z grudnia 1933 roku   Wydanie grudniowe nosiło numer drugi, co było nawiązaniem wprost do jednodniówki wydanej … Czytaj dalej 2019 – Rok Prasy Morskiej.
Marek Słodownik: Szkwał (1933–1939)

2019 – Rok Prasy Morskiej  
Marek Słodownik: Żeglarz (1934–1939)

Początek roku 1934 obfitował w debiuty prasowe czasopism poświęconych morzu, wychowaniu morskie mu i sportom wodnym. Po lutowej premierze Polski na Morzu, 10 kwietnia 1934 na rynku ukazał się pierwszy numer magazynu Żeglarz – Oficjalny Organ Kierownictwa Harcerskich Drużyn Żeglarskich adresowanego do harcerzy. Winieta pierwszego numeru Żeglarza z 10 kwietnia 1934   Był to początkowo … Czytaj dalej 2019 – Rok Prasy Morskiej  
Marek Słodownik: Żeglarz (1934–1939)

2019 – Rok Prasy Morskiej
Marek Słodownik: Wiatr od Morza (1932–1934)

„Wiatr od Morza – miesięcznik poświęcony sprawom morskim i zamorskim i sportom wodnym”. Skromne pismo harcerskie, którego pierwszy numer ukazał się w grudniu 1932 roku, wydawane było niewielkimi siłami finansowymi, co było widoczne zarówno w formie jak i w treści. Tytuł nawiązywał wprost do powieści Stefana Żeromskiego, którego twórczość w ówczesnym czasie była bardzo popularna … Czytaj dalej 2019 – Rok Prasy Morskiej
Marek Słodownik: Wiatr od Morza (1932–1934)