Opowieści Morskich Fal – ilustrowany dwutygodnik dla młodzieży poświęcony sprawie polskiego morza i ziemi przymorskiej było pismem adresowanym do młodego czytelnika i miało lokalny charakter. Ukazywało się w Gdyni w roku 1932, wydano łącznie 6 numerów, z czego ostatnie dwa miały charakter podwójny. Wydawano je na dobrej jakości papierze, w grubej okładce, w niewielkim formacie i miało ono mało atrakcyjną szatę graficzną.

 

Okładka pierwszego numeru Opowieści Morskich Fal; 10 lutego 1932 r.

 

Redaktorem i wydawcą był Kazimierz Śliwkowski, a poza nim – do numeru 3. –w stopce znajdowało się również nazwisko Kazimierza Barańskiego, a następnie Bolesława Justa.

 

Strona redakcyjna pierwszego numeru Opowieści Morskich Fal; 10 lutego 1932 r.

 

Od przedostatniego wydania, sygnowanego numerem 5-6, w roli redaktora wystąpił znany gdyński dziennikarz, Henryk Wawrzyniak. W żadnym z wydań nie podano adresu redakcji ani nakładu, pismo nie osiągnęło też wysokiego nakładu, na co wskazuje bardzo lokalna tematyka pomieszczona na łamach.

Cenę pojedynczego egzemplarza skalkulowano na poziomie 60 groszy, roczna prenumerata kosztowała 13 złotych, a więc niemało jak na ówczesne realia. Opowieści były jednym z bardzo nielicznych tytułów morskich wydawanych w dwudziestoleciu międzywojennym całkowicie prywatnie i bez subwencji rządowych czy lokalnych.

Okładka pisma miała stały charakter: była na niej ilustracja żaglowca.

 

Okładka drugiego numeru Opowieści Morskich Fal; 1932 r.

 

Zmieniono ją dopiero w numerze przedostatnim.

 

Okładka ostatniego wydania Opowieści Morskich Fal, nr 7-8, 1932 r.

 

W pierwszym numerze redakcja tak postrzegała swoją misję:

Zadaniem niniejszego czasopisma jest zapoznanie Was, młodzieży polska, z polskim morzem i z ziemią przymorską – kaszubską. Wtedy jedynie zdolni będziecie pokochać swoje morza, gdy je znacie i kiedy rozumieć będziecie fal mowę.[1]

Pismo realizowało nakreślone zadania w sposób niekonsekwentny, co było jedną z przyczyn jego szybkiego upadku. Problemy finansowe pojawiły się już po pierwszych wydaniach, co zmusiło redakcję do łączenia numerów.

Tematyka Opowieści była bardzo eklektyczna: zajmowano się zarówno sprawami gospodarczymi jak też życiem społecznym, na podstawie zachowanych numerów trudno jednak wskazać strategię pisma.[2]

Często publikowano materiały poświęcone historii, pisano je językiem pozwalającym na zrozumienie nawet mało wyrobionemu czytelnikowi.[3]

Osobnym nurtem była tematyka patriotyczna i kolonialna, która w tym tytule była zaledwie zaznaczona i nie odgrywała istotnej roli.[4]

Marek Słodownik


[1] [ba]. [bez tytułu]. Opowieści Morskich Fal. Nr 1/1932.

[2] Sielużycki, Tadeusz. „Handel morski”. Opowieści Morskich Fal. Nr 1/1932;
[ba]. „Idee i wydarzenia przez zlotem harcerstwa na Pomorzu”. Opowieści Morskich Fal. Nr 4/1932;

[3] Dubiecki, Tadeusz. „Kaszubi w Powstaniu Styczniowem 1863/4”. Opowieści Morskich Fal. Nr 1/1932;
Estejka-Kaczmarek, Tadeusz. „Oksywie w legendzie i historji”. Opowieści Morskich Fal. Nr 1/1932;
Majewski, Aleksy. „Na skrzydłach wieków”. Opowieści Morskich Fal. Nr 2/1932.

[4] [ba]. „Młodzież pomorska frontem do morza”. Opowieści Morskich Fal. Nr 7-8/1932;
Szulc, Aleksander L. „Polska, morze i wychodźstwo”. Opowieści Morskich Fal. Nr 3/1932.


 

Stulecie Polskiej Prasy Morskiej to akcja mająca na celu uczczenie 100. rocznicy wydania pierwszego polskiego czasopisma morskiego. Jej celem jest przybliżenie zagadnień związanych z czasopiśmiennictwem morskim w odrodzonej Polsce i pokazanie współczesnemu czytelnikowi wybranych tytułów prasowych o tematyce morskiej i żeglarskiej.
Pomysłodawcą akcji jest red. Marek Słodownik.

Organizator: wodnapolska.pl

Oficjalny Partner: Henri Lloyd Polska

Współorganizatorzy: Żeglarski.info, Tawerna Skipperów, Sailbook.pl, Zeszyty Żeglarskie, Żeglujmy Razem, Periplus.pl, Polskie Szlaki Wodne, Marynistyka, Portal Żeglarski, Dobre Wiatry, Magazyn Wodniaków Port21.pl, Mesa Kaprów Polskich, Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK, Komisja Kultury, Historii i Odznaczeń PZŻ, Liga Morska i Rzeczna.

 


► Żeglujmy Razem – powrót na Stronę Główną