Kazimierz Robak: Cień latyńskich żagli.
2. Morza Trzech Wieszczów (2/4)

Związki polskich czołowych romantyków z morzem były luźne. W literaturze najgłębszy ślad pozostawiły podróże morskie Mickiewicza. Miał on za sobą dwa, a być może trzy krótkie rejsy po Morzu Czarnym, z których najdłuższym odcinkiem (ok. 130 Mm) była podróż z Odessy na Krym, do dzisiejszej Eupatorii. Poetyckie z tego sprawozdanie zdał poeta w cyklu ►Sonety … Czytaj dalej Kazimierz Robak: Cień latyńskich żagli.
2. Morza Trzech Wieszczów (2/4)