Prace i referaty naukowe (chronologicznie)

Przybyłowska, Jadwiga A. „Osobowościowe uwarunkowania samobójstw”.
Referat wygłoszony podczas Warszawskiego Sympozjum Psychiatrycznego „Samobójstwa”, Warszawa, 25-26 lutego 2005.

Przybyłowska, Jadwiga A. „Psychodrama. Gra jako forma terapii”.
W: Surdyk, Augustyn, Jerzy Z. Szeja, red. Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał. tom II, seria „Język, kultura, komu­nikacja” nr 2. Materiały z I międzynarodowej konferencji naukowej PTBG; 19-20 listo­pa­da 2005. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2007. Str. 287-290.

Przybyłowska, Jadwiga A. Struktura osobowości a ryzyko zachowań samobójczych u pacjentów z depre­sją.
Praca na stopień dr n med.; promotor: Waldemar Szelenberger. Warszawa : Katedra i Klinika Psychiatrycz­na Warszawskiego Uni­wer­sytetu Medycznego, 2009.

Przybyłowska, Jadwiga A. „Nawiązywanie i utrzymywanie więzi a ryzyko zachowań samobójczych u pacjentów z depresją”.
Referat (współautorstwo: Waldemar Szelenberger) wygłoszony 2010-06-26, godz. 9:00-10:30 na 43. Zjeździe Psychiatrów Polskich, Poznań, 23-26 czerwca 2010.

Przybyłowska, Jadwiga A. „Struktura osobowości a ryzyko zachowań samobójczych u pacjentów z de­pre­sją”.
Suicydologia, tom 5-6 nr 1, 2009-2010, str. 127-137. Gdańsk : Polskie Towarzystwo Suicydolo­gicz­ne, Via Medica sp. z o.o., 2010.

Przybyłowska, Jadwiga A. „Zachowania samobójcze w przebiegu depresji poporodowej”.
Referat wyg­ło­szony na sesji plakatowej podczas XVI Konferencji Szkoleniowo-Naukowej „Farmako­terapia, psy­choterapia i rehabili­tac­ja zaburzeń afektywnych”, Zakopane: 18-20 lutego 2011.

 

Prelekcje konwentowe (chronologicznie)

Jagoda „Ailén” Przybyłowska. „Galeon – pierwowzór statków Siódmego Morza”.
2004-07-10, sobota, godz. 14:00-15:00. IV Konwent portalu Nowa Gildia i Gdańskiego Klubu Fantastyki „Teleport 2004”, 2004-07-08/11.

Jagoda „Ailén” Przybyłowska. „Sztuka szkutnicza w Szmaragdowym Cesarstwie”.
2004-07-10, sobota, godz. 16:00-17:00. IV Konwent portalu Nowa Gildia i Gdańskiego Klubu Fantastyki „Teleport 2004”, 2004-07-08/11.

Jagoda „Ailén” Przybyłowska. „Kobieta, karzeł, albatros – obyczaje i przesądy ludzi morza”.
2004-10-23, sobota, godz. 17:00. VIII Krakowski Weekend z Fantastyką „Imladris” (22-24.X.2004).

 

Publikacje w <fandom.eu>, powtórzone w Inkluzie (chronologicznie)

Ailén. „Dracool 2004; Kto lubi…”. 2004-07-05.
Ailén. „Teleport 2004”. 2004-07-11.
Ailén. „Imladris VII”. 2004-10-24.
Ailén i Ithil. „Kłakon 2004; Czy na konwencie należy wyć do księżyca?…”. 2004-11-14.
Ailén. „Falkon 2004 – The Day After Tomorrow…”. 2004-11-21.
Ailén. „ConQuest 2005 – Exit Mundi”. 2005-05-03.

 

Publikacje w zinie Inkluz
(chronologicznie wg działów; jeśli nie zaznaczono inaczej – publikowane pod ps. Ailén)

Sprawozdanie z konwentu

2003-04-20 – Inkluz, nr 47 – Karak Rast
2003-05-15 – Inkluz, nr 48 – ConQuest
2003-07-30 – Inkluz, nr 50 – Teleport
2003-11-15 – Inkluz, nr 53 – NeoSzedariada
2003-11-15 – Inkluz, nr 53 – Imladris VII
2004-04-15 – Inkluz, nr 57 – Konkret 2004
2004-05-15 – Inkluz, nr 58 – ConQuest 2004
2004-08-16 – Inkluz, nr 60 – Dracool 2004
2004-08-16 – Inkluz, nr 60 – Teleport 2004
2004-12-15 – Inkluz, nr 63 – Ailén, Ithil: Kłakon 2004; Czy na konwencie należy wyć do księżyca?…
2004-12-15 – Inkluz, nr 63 – Imladris 2004
2004-12-15 – Inkluz, nr 63 – Falkon 2004; The Day After Tomorrow…
2005-05-15 – Inkluz, nr 68 – ConQuest 2005 – Exit Mundi
2005-08-15 – Inkluz, nr 70 – Dni Fantastyki – Teleport 2005

Cum libro
2003-07-30 – Inkluz, nr 50 – Nominacje do nagrody im. Janusza A. Zajdla

2003-07-30 – Inkluz, nr 50 – Nagroda im. Janusza A. Zajdla
2003-09-15 – Inkluz, nr 51 – „Zajdle” rozdane!

Recenzje
2003-03-15 – Inkluz, nr 46 – Portal RPG (nr 16)

2003-03-15 – Inkluz, nr 46 – Władcy Losu – nowa perspektywa, nowe możliwości
2003-03-15 – Inkluz, nr 46 – Jean-Claude Schmitt: Duchy (recenzja książki)
2003-03-15 – Inkluz, nr 46 – Najlepsze z „Magii i Miecza”. Artykuły (recenzja książki)
2003-11-15 – Inkluz, nr 53 – Anne Rice: „Pandora”
2004-04-15 – Inkluz, nr 57 – Trzecie powiększenie [recenzja kwart. Wieża Snów]

RPG via Internet
2001-07-25 – Inkluz, nr 27 – Jagoda Ailén Przybyłowska : Espadon PBEM

2002-11-30 – Inkluz, nr 42 – Jak zacząć?
2002-11-30 – Inkluz, nr 42 – Rodzaje PBEMów
2002-12-30 – Inkluz, nr 43 – Słownik skrótów
2002-12-30 – Inkluz, nr 43 – Opis przyrody (część pierwsza)
2003-01-15 – Inkluz, nr 44 – Opis przyrody (część druga)
2003-02-15 – Inkluz, nr 45 – Non Personal Character
2003-03-15 – Inkluz, nr 46 – Nemesis: Tylko dla kobiet (PBEM)
2003-03-15 – Inkluz, nr 46 – Stereotypowe NPCe kobiece
2003-03-15 – Inkluz, nr 46 – Świat Mistrzyń
2003-04-20 – Inkluz, nr 47 – Chat RPG
2003-06-15 – Inkluz, nr 49 – Granica
2003-06-15 – Inkluz, nr 49 – Nemesis: Ellenai Cash
2003-06-15 – Inkluz, nr 49 – Sterowanie narracją
2003-07-30 – Inkluz, nr 50 – Identyfikacja via e-mail: TAK/NIE
2003-07-30 – Inkluz, nr 50 – Granica II
2003-09-15 – Inkluz, nr 51 – MG poszukiwani…
2003-09-15 – Inkluz, nr 51 – Ić na fschut…
2003-10-15 – Inkluz, nr 52 – Własny PBEM
2003-12-24 – Inkluz, nr 54 – 31: Jeszcze jeden dzień, jeszcze jedna noc…
2003-12-24 – Inkluz, nr 54 – 32: Neverendingująca się Stora
2003-12-24 – Inkluz, nr 54 – Odpowiedzi Graczy
2004-04-15 – Inkluz, nr 57 – Poradnik MG (1) – czas
2004-06-15 – Inkluz, nr 59 – Śmiech i zabawa
2004-06-15 – Inkluz, nr 59 – Krew i łzy
2004-09-15 – Inkluz, nr 61 – Gry paragrafowe
2004-12-15 – Inkluz, nr 63 – Gry paragrafowe, sprostowanie
2004-12-15 – Inkluz, nr 63 – Postać Gracza zmienną jest…

RPG via Internet – Od Ailén…
2002-11-30 – Inkluz, nr 42 – Witam serdecznie…

2002-12-30 – Inkluz, nr 43 – 🙂 Witam wszystkich…
2003-01-15 – Inkluz, nr 44 – Od Ailén…
2003-02-15 – Inkluz, nr 45 – Witam serdecznie…
2003-03-15 – Inkluz, nr 46 – Dzień Kobiet
2003-04-20 – Inkluz, nr 47 – Witam serdecznie…
2003-05-15 – Inkluz, nr 48 – W tym miesiącu
2003-06-15 – Inkluz, nr 49 – Granica pomiędzy Graczem a jego Postacią…
2003-07-30 – Inkluz, nr 50 – Temat o płynności granic w PBEMie…
2003-09-15 – Inkluz, nr 51 – Jak co roku jesienią…
2003-10-15 – Inkluz, nr 52 – Witam serdecznie…
2003-11-15 – Inkluz, nr 53 – Witam serdecznie…
2003-12-24 – Inkluz, nr 54 – Witam serdecznie…
2004-02-15 – Inkluz, nr 55 – Witam serdecznie…
2004-03-15 – Inkluz, nr 56 – Witam serdecznie…
2004-04-15 – Inkluz, nr 57 – Witam serdecznie…
2004-06-15 – Inkluz, nr 59 – Witam serdecznie…
2004-08-16 – Inkluz, nr 60 – Wakacyjna odezwa do MG
2004-09-15 – Inkluz, nr 61 – Witam serdecznie…
2004-11-15 – Inkluz, nr 62 – Witam serdecznie…
2004-12-15 – Inkluz, nr 63 – Witam serdecznie…
2005-01-15 – Inkluz, nr 64 – Witam serdecznie…
2005-03-15 – Inkluz, nr 66 – Od Ailén… – pożegnanie

RPG via Internet – Tablica ogłoszeń
2002-12-30 – Inkluz, nr 43 – Poszukiwani Gracze: System: D&D

2003-01-30 – Inkluz, nr 44 – Poszukiwani Mistrzowie Gry i Gracze
2003-02-15 – Inkluz, nr 45 – Poszukiwani Gracze
2003-04-20 – Inkluz, nr 47 – Poszukiwani Gracze
2003-06-15 – Inkluz, nr 49 – Informacja…
2003-07-30 – Inkluz, nr 50 – Poszukiwani: Gracze
2003-09-15 – Inkluz, nr 51 – Poszukiwani: Gracze
2003-10-15 – Inkluz, nr 52 – Poszukiwani: Gracze
2003-11-15 – Inkluz, nr 53 – Poszukiwani: Gracze
2004-03-15 – Inkluz, nr 56 – Poszukiwani Gracze
2004-06-15 – Inkluz, nr 59 – Poszukiwani: Gracze
2004-11-09 – Inkluz, nr 62 – Poszukiwani: Gracze
2004-12-15 – Inkluz, nr 63 – Poszukiwani: Gracze
2005-01-15 – Inkluz, nr 64 – Poszukiwani: Gracze, Graczki
2005-03-15 – Inkluz, nr 66 – Poszukiwani: Gracze każdej płci

Zaproszenia/Konwenty
2003-02-15 – Inkluz, nr 45 – Puchar Mistrza Mistrzów – sprawozdanie z Krakonu 2003

2003-02-15 – Inkluz, nr 45 – Puchar Mistrza Mistrzów – scenariusz półfinałowy
2004-08-16 – Inkluz, nr 60 – Polcon 2004
2005-01-15 – Inkluz, nr 64 – Lubartowski Atak Feriowego Goblina
2005-01-15 – Inkluz, nr 64 – Krakon 2005
2005-01-15 – Inkluz, nr 64 – TrójFikcje-GdyniKon
2005-05-15 – Inkluz, nr 68 – Maelstrom 2005
2005-05-15 – Inkluz, nr 68 – Fantazjada 2005
2005-06-15 – Inkluz, nr 69 – XII Międzynarodowy Festiwal Fantastyki oraz Poligon w Nidzicy
2005-06-15 – Inkluz, nr 69 – Rubikon 2005
2005-06-15 – Inkluz, nr 69 – TrójFikcje del Mar
2005-06-15 – Inkluz, nr 69 – Dragon’s World
2005-06-15 – Inkluz, nr 69 – Dni Fantastyki Teleport 2005
2005-06-15 – Inkluz, nr 69 – Miecz chwały
2005-06-15 – Inkluz, nr 69 – Dracool 2005
2005-06-15 – Inkluz, nr 69 – Tornado 2005
2005-06-15 – Inkluz, nr 69 – Orkon 2005

[Proza]
2003-01-15 – Inkluz, nr 44 – „Gloria mundi”

Proza rozproszona (chronologicznie)
Ailén. „Z mojej ręki idzie śmierć”. 2000, czerwiec.

Ailén. „Pocałunek Sfinksa”. 2001, lipiec. Pierwotnie opublikowane w serwisie literacko-artystycznym „Umbra”.
Ailén i Rahn. „1 rz 6, 7”. 2002, kwiecień/maj.

 


► „Kto jest kim: Jadwiga Anna Przybyłowska (‘Jagoda’, ‘Ailén’, ‘Tindome’)”